>Strona główna>Generatory formularzy>Formularz zgłoszenia kursu
polski   english

Formularz zgłoszenia kursu

kod kursu:


tytuł kursu:


Imię, nazwisko i tytuł prowadzącego:

Imiona, nazwiska oraz tytuły zespołu prowadzącego:

linia po linii itemize enumerate

Forma zaliczenia kursu:
forma: wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium
tygodniowa liczba godzin
forma zaliczenia

Wymagania wstępne:

linia po linii itemize enumerate

Krótki opis zawartości całego kursu:

linia po linii itemize enumerate

Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin, godziny oddzielić od opisu znakiem &)


Ćwiczenia, seminarium - zawartość tematyczna:

linia po linii itemize enumerate

Laboratorium, projekt - zawartość tematyczna:

linia po lini itemize enumerate

Literatura podstawowa:

linia po linii itemize enumerate

Literatura uzupełniająca:

linia po linii itemize enumerate

Warunki zaliczenia:

linia po linii itemize enumerate

generuj:
PostScript
Źródło LaTeX
 

powered by Apache HTML/PHP: Paweł Sadowski Gfx: adrian jaworski [powered by NEdit] [hosted by Solaris]