>Strona główna>Laboratoria
polski   english
Laboratoria Zakładu Podstaw 
Cybernetyki i Robotyki

 
Jak powszechnie wiadomo, żadna instytucja naukowa nie jest w stanie obejść się bez laboratoriów, w których teoria stawia czoła praktyce i codziennej eksploatacji. Laboratoria są potrzebne do prowadzenia zarówno prac badawczych, jak i dydaktycznych, gdyż to przede wszystkim dydaktyka jest podstawowym zadaniem każdej uczelni. I choć laboratoria spełniają tak ważną rolę w tych wszystkich pracach, często nie widzimy ogromu pracy wkładanej przez osoby je obsługujące.
    Strona ta poświęcona jest laboratoriom Zakładu Podstaw Cybernetyki i Robotyki, oraz ludziom tam pracującym.

 
Zakład Podstaw Cybernetyki i Robotyki jest częścią Instytutu Cybernetyki Technicznej (I-6), należącego do Wydziału Elektroniki (W-4) Politechniki Wrocławskiej i mieści się w budynku C-3. Zakład posiada 3 laboratoria, pełniące funkcje dydaktyczne (06, 07 i 010) oraz jedno pomieszczenie slużące za warsztat (02). W pomieszczeniach tych, oprócz opiekunów naukowych pracuje na pół etatu 6 pracownikow technicznych - studentów Wydziału Elektroniki. To przede wszystkim oni, pod nadzorem opiekunów naukowych, wykonują swoją mrówczą pracę, dzięki której laboratoria te są w stanie funkcjonować zgodnie z oczekiwaniami.
Oto laboratoria i warsztaty będące pod naszą opieką:
Laboratorium  06 Drzwi 06 Laboratorium Systemów Autonomicznych i Robotów Mobilnych
Laboratorium  07 Drzwi 07 Laboratorium Robotów Inteligentnych
Laboratorium 010 Drzwi 010 Pracownia Robotyki

powered by Apache HTML/PHP: Paweł Sadowski Gfx: adrian jaworski [powered by NEdit] [hosted by Solaris]