>Strona główna>Pracownicy
polski   english

KIEROWNIK ZAKŁADU


 
 
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Tchoń
 

ADIUNKCI


Dr inż. Alicja Mazur
 
Dr inż. Elżbieta Roszkowska
 
Dr inż. Krzysztof Arent
 
Dr hab. inż. Ignacy Dulęba
 
Dr hab. inż. Witold Jacak
 
Dr inż. Bogdan Kreczmer
 
Dr inż. Robert Muszyński
 
Dr inż. Wojciech Muszyński
 
Dr inż. Witold Paluszyński
 
Dr inż. Ireneusz Sierocki
 
Dr inż. Marek Wnuk
 
Dr inż. Andrzej Wołczowski
 
 

ASYSTENCI 
 
 

Dr inż. Katarzyna Zadarnowska
 
Dr inż. Janusz Jakubiak
 
 

DOKTORANCI 
 
 

Mgr inż. Marek Kabała
 
Mgr inż. Wissem Khefifi
 
Mgr inż. Paweł Ludwików
 
Mgr inż. Łukasz Mirosław
 
Mgr inż. Marcin Smereka
 
 

PRACOWNICY TECHNICZNI 
 
 

Mariusz Janiak
 
Mateusz Kulikowski
 
Paweł Sadowski
 
Mgr inż. Mateusz Tykierko
 
Mgr inż. Adam Tyński
 
Łukasz Zamel
 

(c) Maciek Gajewski 2002
Paweł Sadowski 2004
psadowsk@diablo.ict.pwr.wroc.pl


powered by Apache HTML/PHP: Paweł Sadowski Gfx: adrian jaworski [powered by NEdit] [hosted by Solaris]