>Strona główna>Działalność organizacyjna
polski   english

Działalność organizacyjna

Zakład uczestniczy w różnorodnych formach działalności organizacyjnej adresowanych do lokalnej i krajowej społeczności naukowej. Od początku swojego istnienia Zakład prowadzi seminarium naukowe Podstaw cybernetyki i robotyki. Odbyło się ponad 800 posiedzeń tego seminarium, na których pracownicy Zakładu, zaproszeni goście, a także studenci specjalności Robotyka mieli możliwość przedstawienia swoich wyników naukowych. Od roku 1985 Zakład organizuje Krajowe Konferencje robotyki. VI konferencja odbyła się w Świeradowie-Zdroju w roku 1998, następna została zaplanowana na rok 2001. Pracownicy Zakładu uczestniczą w pracach organizacyjnych na rzecz Instytutu Cybernetyki Technicznej i Wydziału Elektroniki. Służą swoją wiedzą wykonując obowiązki recenzentów dla czasopism naukowych i konferencji, zarówno krajowych jak i zagranicznych, a także dla komitetu Badań Naukowych. Są członkami Komitetów Naukowych konferencji i Rad Programowych czasopism. Działają w krajowych i międzynarodowych stowarzyszeniach naukowych.


powered by Apache HTML/PHP: Paweł Sadowski Gfx: adrian jaworski [powered by NEdit] [hosted by Solaris]